Sprekers

Sprekers 15 november

Tijdens de vijfde editie hebben we een gevarieerd programma, met veel inspirerende sprekers. Leer ze hier alvast een beetje kennen.

Niels Bosma is universitair hoofddocent ondernemerschap aan Utrecht University School of Economics. Voorheen was hij onder meer verbonden aan de London Business School, Panteia Groep en Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is co-founder & director van het Utrecht University Social Entrepreneurship Initiative, en Bestuursvoorzitter van de Global Entrepreneurship Research Association, de organisatie die het jaarlijkse Global Entrepreneurship Monitor (met onder meer aandacht voor sociaal ondernemerschap) uitvoert door middel van uitgebreide data collectie in ruim zestig landen. Tevens is hij academisch directeur van het Utrecht Center for Entrepreneurship. Hij is betrokken geweest bij divers beleidsgericht onderzoek, onder meer vanuit de OESO, Europese Commissie, Ministerie van Economische Zaken en Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook was hij onafhankelijk academisch lid van de SER commissie over sociaal ondernemen in 2015 en academisch lid van de expertcommissie GECES (die de Europese Commissie adviseert over sociaal ondernemerschap) tussen 2011 en 2017.

Emma Verheijke is managing director van Sinzer, een adviesbureau dat sinds 2008 bedrijven, gemeenten, investeerders en goede doelen ondersteunt bij het meten en maximaliseren van hun sociale, ecologische en economische impact. Met concrete adviezen en tools helpt Sinzer organisaties beter zicht te krijgen op de waarde die zij creëren, en deze vervolgens te vergroten. Het doel? Dat het managen van maatschappelijke waarde net zo normaal wordt als het managen van financiële waarde, en elke organisatie een ‘maatschappelijke boekhouding’ heeft.

Steeds meer bedrijven en organisaties koppelen hun impact-doelstellingen aan de Sustainable Development Goals (SDGs). Als adviseur helpt Emma verschillende organisaties strategieën, indicatoren en rapportages te ontwikkelen om hun bijdrage aan de SDGs in beeld brengen, zoals Oneplanetcrowd, StartGreen Capital, Hivos Impact Investments, en het Resultatenfonds van Provincie Noord-Brabant.

 

Janneke Langelaan (1982) is professioneel wereldverbeteraar en freelance projectleider, met uiteenlopende ervaring op het gebied van internationale (ontwikkelings-) samenwerking: assessment, advies, communicatie en events – rondom Sustainable Development Goals en voor filmprofessionals. Als Master of Arts in Film Studies en Cultural Policy, heeft Janneke ruim 10 jaar in de internationale filmwereld gewerkt. Tegenwoordig zet zij zich o.a. in voor Utrecht4GlobalGoals: waarin de Gemeente Utrecht samenwerkt met burgers, stichtingen, initiatieven en bedrijven die in Utrecht actief bezig zijn met de Global Goals: 17 doelen om wereldwijd bij te dragen aan duurzame ontwikkeling.

 

Astrid Bolland is sinds 2008 als onderzoeker en projectleider verbonden aan de Kenniscentra Sociale Innovatie en Economisch Sterke en Creatieve Stad van Hogeschool Utrecht. Zij doet onderzoek naar de vraag hoe bedrijven naast economische ook maatschappelijke waarden kunnen creëren. Zij is projectleider van het project: ‘Opschalen van sociale ondernemingen: groei in impact’. Met 20 sociale ondernemingen en een netwerk van kennispartners richt het projectteam van 6 onderzoekers zich op de vraag: Hoe kunnen sociale ondernemingen hun impact vergroten op arbeidsparticipatie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt? Het project loopt van maart 2017 tot medio 2019.

Astrid is ook hogeschooldocent bij de opleiding Bedrijfskunde. Haar vakgebieden zijn projectmanagement, management consultancy en sociaal ondernemerschap.

 

Leendert de Bell is hoofdonderzoeker van het door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek gefinancierde onderzoeksproject ‘Opschalen van Sociale Ondernemingen: Groei in Impact’. Hij is momenteel als onderzoeker verbonden aan het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht, en tevens actief als wetenschappelijk medewerker binnen het Centre for Entrepreneurship aan de Universiteit Utrecht.

 

Joep Binkhorst is onderzoeker binnen de lectoraten Organiseren van Verandering in het Publieke Domein (OVPD) en Participatie Zorg en Ondersteuning (PZO) van het kenniscentrum Sociale Innovatie. Vanuit dit kenniscentrum, dat deel uitmaakt van de Hogeschool Utrecht, doet hij onderzoek naar onder meer sociaal ondernemerschap en vraagstukken op het gebied van arbeidsparticipatie en inclusie. Met het onderzoek dat Joep uitvoert, beoogt hij een bijdrage te leveren aan het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van burgers in de samenleving. Een belangrijk aspect daarvan is de toeleiding naar betaald werk. Naast zijn werkzaamheden als onderzoeker bij het project ‘opschalen van sociale ondernemingen’ is Joep ook werkzaam voor de opleiding Human Resource Management. Vanuit die hoedanigheid richt hij zich in zijn werk ook op ‘Inclusief HRM’, het (onder meer) bewust aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, hetgeen eveneens een bijdrage levert aan een inclusieve arbeidsmarkt.

Eva Hijmans is sinds 2009 werkzaam als docent Human Resource Management en onderzoeker bij het lectoraat Organiseren van Verandering in het Publieke Domein van Hogeschool Utrecht. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en het toe-leiden naar werk staan in haar actuele projecten centraal. Het actieonderzoek naar het opschalen van (de impact) van sociale ondernemingen, en het daarbij oplossen van belemmeringen is er één. In het Europese project Co-creation of Service Innovation (CoSIE) wordt onderzocht hoe de dienstverlening van gemeentes in co-creatie met cliënten effectiever en klantgerichter kan worden. Werk, de betekenis ervan, de organisatie van werk en vooral de mens daarbij zijn haar focus in onderzoek en onderwijs.

 

Krispijn Bertoen is directeur van Stichting Social Impact Factory (SIF). SIF heeft als missie om de beweging naar sociaal ondernemerschap in Nederland te versnellen. Sociaal ondernemerschap is ondernemen met het doel een maatschappelijk vraagstuk op te lossen. SIF’s netwerk vormt de basis voor het versnellen van de beweging. SIF’s activiteiten, zoals Challenges en LABs, versterken het netwerk en vergroten de impact van organisaties. Krispijn startte zijn carrière bij ABN AMRO, waar hij in de zakelijke markt werkte met familiebedrijven. Hij raakte gefascineerd door hun focus op lange termijn en hoe ze bewust bezig zijn met de rol van het bedrijf in de gemeenschap en wat ze gaan overdragen aan de volgende generatie. Kortom, duurzaamheid en impact avant la lettre. Voordat Krispijn in april 2018 SIF ging leiden, was hij partner bij adviesbureau Steward Redqueen in Haarlem. Daar werkte hij met fondsmanagers en sociaal ondernemers aan uitdagingen rondom impact en duurzaamheid.

 

Ruben Koekoek is de medeoprichter van Social Finance NL. Voorheen werkte hij 9 jaar in diverse functies voor ABN AMRO. In 2013 heeft hij samen met de gemeente Rotterdam de Social Impact Bond naar Nederland gehaald. Sindsdien is hij betrokken bij de realisatie van 6 Social Impact Bonds en heeft hij verschillende publicaties over dit onderwerp geschreven. Naast zijn werk voor Social Finance NL is Ruben voorzitter van het Joods Humanitair Fonds. Ruben heeft gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam waar hij een Bachelor en Master Economie (Cum Laude) behaalde.

 

Tiffany Boersma werkt bij Social Finance NL en werkt hier aan verschillende projecten waarbij ze zich vooral bezighoudt met hoe het beste impact gemaakt en vooral ook gemeten kan worden. Voordat ze bij Social Finance NL kwam werken heeft ze haar PhD gehaald bij de Universiteit van Amsterdam. In haar onderzoek keek ze naar de taalontwikkeling van kinderen met en zonder leesproblemen. Tiffany heeft gestudeerd aan University College Utrecht met een interdisciplinaire major in neurowetenschappen en taalwetenschap en aan University College London waar zij een research master in speech, language and cognition behaalde.

 

Frederiek Doedijns werkt bij Kirkman Company aan het transformeren van organisaties richting 100% relevantie voor milieu en maatschappij. Dat doet ze door samenwerking tussen allerlei verschillende partijen te faciliteren: door publieke en private partijen, groot en klein, met elkaar te koppelen ontstaat een energieke mix van innovatie, ondernemerschap, financiering, draagvlak en slagkracht. Deze mix leidt tot onverwachte oplossingen voor complexe thema’s, nieuwe business kansen, en leiderschap binnen sectoren op het gebied van vernieuwing. Hiervoor werkte Frederiek bij Enviu waar ze verdienmodellen ontwierp als oplossing voor sociale & ecologische problemen, en ze begeleidde jonge ondernemers in uiteenlopende landen bij het uitbouwen van hun business. Met deze achtergrond in samenwerking en coaching in complexe omgevingen is ze in staat om de vraagstukken waar jouw organisatie mee kampt snel te doorgronden & de juiste samenwerkingspartners te identificeren.

 

Maartje Speksnijder is als advocaat werkzaam binnen de Praktijkgroep Real Estate & Construction van CMS, waarbinnen zij zich bezighoudt met aanbestedingsrecht. Maartje vertegenwoordigt en adviseert zowel aanbestedende diensten, als inschrijvende ondernemingen in alle relevante sectoren, met een speciale focus op Life Sciences. Naast het optreden in aanbestedingsgeschillen (in kort geding en in bodemprocedures), is Maartje ervaren in het (preventief) toetsen van aanbestedingstrajecten, het (mede)redigeren van aanbestedingsdocumenten en het begeleiden van aanbestedingsprocedures. Ook verzorgt Maartje mede interne cursussen over aanbestedingsrecht en is zij annotator voor het tijdschrift JAAN (Jurisprudentie Aanbestedingsrecht).

 

Selma Steenhuisen is kwartiermaker van de Code Sociale Ondernemingen, een middel voor Nederlandse sociaal ondernemingen om zich te kunnen onderscheiden naar financiers, overheden, en andere zakelijke partners. Met de Code willen we een eerlijk speelveld creëren en het ‘kaf van het koren scheiden’. Daarnaast doceert Selma regelmatig over sociaal ondernemen, en is ze program support van de leergang sociaal ondernemen bij Nyenrode Business University.

 

Desiree van de Ven is coördinator Internationale Zaken voor de Gemeente Utrecht. Zij is specialist in internationale duurzame ontwikkeling, internationale economische zaken en Europese zaken. Van 1985 tot 2005 werkte ze als vertegenwoordiger van de Gemeente Utrecht in León Nicaragua. Daar coördineerde zij stedelijke ontwikkelingsprogramma’s. Sinds 2005 werkt zij in Utrecht als coördinator van de internationale relaties voor de gemeente. Zij heeft veel ervaring in Multi-stakeholder samenwerking op lokaal niveau en internationale netwerken.

 

Alwin Veldboom werkt bij Outside Inc. als programmamanager innovatie. Alwin is een expert op het gebied van intrapreneurship. Hij stelt medewerkers van bedrijven in staat om hands-on en op een ondernemende manier te werken aan de toekomstbestendigheid van hun organisatie. Hierbij wordt goed gebruik gemaakt van purpose, ervaring in de huidige customer journey en persoonlijke ontwikkelingsdoelen van medewerkers. In de innovatieprogramma’s van Outside Inc. faciliteert hij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten en creëert hij ‘outside-in’ verbindingen met startups en partners van buiten de eigen organisatie. Bij alle programma’s spelen de Sustainable Development Goals (SDG’s) een belangrijke rol. Alwin heeft een achtergrond in Urban Environmental Management en een specialisatie in Intrapreneurship.

 

Etienne Friederichs is sociaal ondernemer, initiatiefnemer en mede-kartrekker van de sociale onderneming “Buitengewoon”. Deze nog jonge organisatie is in Mei 2018 opgericht en maakt onderdeel uit van de Facilicom Group, familiebedrijf actief in de facilitaire dienstverlening en zorg en welzijn. Etienne heeft een groot hart voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken als ook het ondernemerschap waarbij hij telkens op zoek gaat naar nieuwe concepten, nieuwe verbindingen en marktkansen.

 

Sarah Bork is strategisch adviseur bij het ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam en houdt zich bezig met duurzaamheidsvraagstukken zoals slimme en schone bouwlogistiek en het toekomstbestendig maken van de openbare ruimte. Haar doel is projectteams te  enthousiasmeren en inspireren om duurzaamheid integraal mee te nemen in hun projecten. Hiervoor past zij de kennis en ervaring over sociale acceptatie toe, die zij heeft opgedaan tijdens haar promotie onderzoek aan de Technische Universiteit Delft (from new to normal, 2017).

 

Arthur van de Graaf is Marketeer, Innovation and New Business Specialist, Specialist Crowfunding en ervaren spreker en mentor bij een aantal Nederlandse hogescholen, universiteiten en verschillende accelerators. Na verantwoordelijk te zijn geweest voor het Kleinbedrijf, waaronder de startups, bij ABN AMRO is hij in 2009 gestart met het in de praktijk onderzoeken van de mogelijkheden van alternatieve financiering. In 2014 is hij als vrijwilliger gestart bij The Ocean Cleanup van Boyan Slat en coördineerde ik de crowdfunding campagne die meer dan € 2.100.000 opleverde met 38.000 donateurs uit 160 landen in 100 dagen. Arthur is betrokken geweest bij de crowdfunding van meer dan 200 campagnes waarmee meer dan € 11.000.000 is opgehaald. Momenteel werkt hij aan een nieuwe alternatieve financieringsmethode, de Lean Funding Method®, omdat hij ervan overtuigd is dat succesvolle startups niet met financiering beginnen.
In 2018 is Arthur samen met het radiostation Sublime het crowdfundingplatform Sublime Doing gestart. Samen bieden zij startende initiatieven een landelijk podium van meer dan 400.000 luisteraars per week.

 

Merlijn Mazairac voelde zich, na jarenlang werkzaam te zijn geweest als jurist in de advocatuur en het bedrijfsleven, bij ONE15 meteen als een vis in het water. Een organisatie waar vrijheid, vertrouwen verantwoordelijkheid een gegeven zijn en zelforganisatie het uitgangspunt. Zelf is Merlijn een professional die zaken bespreekbaar maakt en verbinding zoekt met de mensen om haar heen. Iemand die op deuren klopt, ook al lijken ze potdicht. Ze gelooft in de kracht van duurzaam contracteren, denkt hierin mee, vraagt hierover door en enthousiasmeert iedereen om terug te gaan naar de basis. Naar waar het allemaal om draait in het zakendoen: vertrouwen.

Marco Bosch is een senior jurist bij ONE15, met ruim twintig jaar ervaring als jurist in het bedrijfsleven. En het klinkt misschien gek voor een legal professional, maar Marco is echt van het dejuridiseren. Vaak lijkt iets alleen een juridisch issue, maar zit er eigenlijk wat anders achter. Je kunt bijvoorbeeld een contract wel volledig dichttimmeren, maar dat zorgt nog niet perse voor vertrouwen. Gedreven door nieuwsgierigheid gaat Marco liever direct op zoek naar de kern van een transactie. Om zo vroegtijdig eventuele blokkades weg te nemen en te zorgen voor een ‘free flow of business’.

Kees Leeflang – 52 jaar oud, werkzaam geweest zowel in het bedrijfsleven als in de accountancy. Op dit moment zowel directeur van de vestiging Ijsselstein van Alfa Accountants ( ongeveer 50 medewerkers ) en adviseur van bedrijven uit de omgeving. Daarnaast ook actief als verbinder van bedrijven. De nodige ervaring met bedrijven die sociale impact (willen) maken en financierders.

Meld je aan voor de Social enterprise Days