Programma

Het Programma

Tijdens de vijfde editie van de Social Enterprise Days komen studenten, professionals, start ups, scale ups, bedrijven, overheden en instellingen samen om elkaar te inspireren op het thema: Grow Up! In 2018 vindt het event plaats op de Social Impact Factory Utrecht. Leer de locatie beter kennen of bekijk het gevarieerde programma:

Social Impact Factory Utrecht

Social Impact Factory Utrecht

De Social Impact Factory Utrecht in hartje Utrecht is de afgelopen maanden volledig ongebouwd tot dé fysieke hotspot voor sociaal ondernemerschap. Samen met Stichting Social Impact Factory, Seats2meet.com en Bruggink & Van der Velden Advocaten Belastingadviseurs en Kirkman Company is deze plek mogelijk gemaakt. In deze locatie kun je op 2.000 m2 werken, vergaderen en ontmoeten.

Lees meer

Meld je aan voor de Social Enterprise Days

Plenair programma – Social Eventspace (begane grond) 

09.30 – 10.00      Opening door Bas Stam (Directeur Werk & Inkomen Gemeente Utrecht) en Keynote door Etienne Friederichs (Buitengewoon)

Hoezo ‘afstand tot de arbeidsmarkt’? Wat nou ’beperkt’? Iedereen die wil werken moet die kans krijgen. Met een buitengewone aanpak overbruggen wij de afstand naar een echte baan voor gewone mensen. Dat is Buitengewoon. Wij accepteren niet langer dat mensen die heel graag aan de slag gaan, de aansluiting niet vinden. Daarom bieden we hen een baan en tegelijkertijd een route aan. Dit doen wij met leer-/werktrajecten op maat. Hierbij werken we samen met onze eigen organisaties, (lokale) partners, branchegenoten en buurtteams. wijzijnbuitengewoon.nl

12.15 –  13.30      
Lunch: Keuze uit The Greenhouse of The Colour Kitchen (verzamelen in Cowork Space)

15.45 – 16.00      
Afsluiting door Utrechtse wethouder Linda Voortman

16.00 – 17.30      
Borrel


Starters programma – Berlin (ruimte 1)

10.15 – 11.05     The bigger picture: houd je kennis up to date! – Niels Bosma (UU)

In deze sessie brengt Niels Bosma van het Utrecht University Social Entrepreneurship Initiative een selectie van recent en lopend onderzoek op het gebied van sociaal ondernemerschap samen. Vragen die aan bod komen zijn onder meer: hoe om te gaan met de soms conflicterende werelden van maatschappelijke waardecreatie en het zorgen voor een financieel duurzaam business model? Wat kunnen startende sociale ondernemingen leren van MKB ondernemers die zich deels ook richten op het creëren van maatschappelijke waarde?


11.15 – 12.05 
   Creëer je impact verhaal – Krispijn Bertoen en Rachelle Meijers (Stichting Social Impact Factory)

Ondernemingen met impact: er zijn er tegenwoordig steeds meer van. Maar hoe creëer je een idee dat zowel sociaal als ondernemend is? In deze mini-workshop ‘impact verhalen creëren’ krijg je de kans om met de twee kanten van impact ondernemen aan de slag te gaan. Heeft jouw impact verhaal een boost nodig? Of heb je nog niet nagedacht over financiering? Wij helpen je een stapje verder! Kom jij jouw impact verhaal met ons neerzetten? Ook voor iedereen die graag inspiratie wil opdoen!


13.45 – 14.35
     Hoe start je een ( sociale ) onderneming (en medewerkersparticipatie)? – Kees Leeflang (Directeur Alfa Accountants)

Het doel van deze sessie is om startende ondernemers mee te nemen in het opstellen van een businessplan, het kiezen van een rechtsvorm en het binden van medewerkers via medewerkersparticipatie.


14.45 – 15.35 
    Groei in impact: hoe dan? (HU) Leendert de Bell en Astrid Bolland met sociaal ondernemers

Tijdens deze workshop ga je ook echt aan de slag. Door een selfassessment met het SCALERS model kom je meer te weten over waar jouw sterke en zwakke kanten zitten om te groeien. In het onderzoek naar opschaling van sociale ondernemingen is gebruik gemaakt van dit SCALERS model. Deze 7 elementen staan centraal bij opschaling: “Staff, Communication, Alliance building, Lobbying, Earnings generation, Replication & Stimulating Market forces”. De uitkomst van jouw SCALERS score kan je vervolgens doorspreken met een collega sociaal ondernemer of onderzoeker, gevolgd door een speed consult met een ervaren succesvolle sociaal ondernemer.


Opschaling programma – Social Eventspace (begane grond) 

13.45 – 14.35    “Belemmeringen en kansen voor groei, HRM dilemma’s” – Joep Binkhorst en Eva Hijmans (HU)

Voor 20 sociale ondernemingen die werken in het domein van arbeidsparticipatie zijn de belemmeringen om te groeien in beeld gebracht.  Tijdens de onderzoeksperiode zijn gerichte interventies ontworpen én uitgevoerd. De nadruk tijdens deze sessie ligt op dilemma’s op het gebied van HRM. Het aantrekken en behouden van medewerkers (met én zonder afstand tot de arbeidsmarkt) blijkt een belangrijk vraagstuk te zijn die het opschalen van sociale ondernemingen belemmert. In de sessie presenteren we de resultaten van het onderzoek op dit terrein en gaan we in op een aantal tools / modellen op het gebied van strategisch HRM en ‘employer branding’. Onder deze sociaal ondernemers zijn o.a. The Colour Kitchen, Swink, de Prael, i-did, Piipol, Specialisterren en Chainlogistics.


14.45 – 15.35     
Wat is jouw impact op de SDG’s? Emma Verheijke (Sinzer) en Janneke Langelaan (Utrecht4GlobalGoals)

De Sustainable Development Goals zijn 17 heldere, wereldwijde doelen, vastgesteld door 193 landen. De SDG’s vormen dé actieagenda voor klimaat, duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid tot aan 2030. Ook jouw organisatie of onderneming kan een belangrijke bijdrage leveren aan realisatie van de SDG’s. De doelen bieden richting voor strategie en concrete acties ten aanzien van duurzaamheid en maatschappij. Ook kunnen de SDG’s als leidraad dienen voor (jaar)rapportages en communicatie. Tijdens deze sessie worden de stappen hierin doorgenomen en komen er wat mooie Utrechtse voorbeelden aan bod.


Transformatie programma – Cowork Space (begane grond) 

10.15 – 11.05     Nieuwe economie schreeuwt om Social Intrapreneurs! – Alwin Veldboom (Outside Inc.)

Hoe neem jij het voortouw bij het toekomstbestendig maken van jouw organisatie? In deze workshop leer in je korte tijd de belangrijkste ins en outs van Social Intrapreneurship en hoe je nieuwe economische waarde, die verscholen zit in de Sustainable Development Goals (SDGs), kunt benutten voor de toekomstbestendigheid van jouw organisatie. Samen met de andere deelnemers ga je aan de slag en ervaar je hoe je zelf op een ondernemende en praktische manier aan een innovatief product of dienst kunt werken waar klanten op zitten te wachten.


11.15 – 12.00   
Co-create jouw vraagstuk – Frederiek Doedijns (Kirkman Company)

Maatschappelijke vraagstukken, vragen om een organisatiebrede aanpak. Organisaties kunnen het niet langer alleen! Om meervoudige waarde te kunnen blijven toevoegen aan je organisatie, maatschappij en milieu, zullen organisaties steeds meer moeten samenwerken rondom een maatschappelijk vraagstuk. Welk vraagstuk speelt er binnen jouw organisatie? Hoe kan je de juiste partijen bij elkaar brengen om tot ondernemende oplossingen voor dit vraagstuk te komen? Daar gaan we mee aan de slag!

 

Financiering programma – Sydney (tweede verdieping)

10.15 – 11:05   SDG’s bereiken met sociaal inkopen – Krispijn Bertoen (Stichting Social Impact Factory) en Desirée van de Ven (Gemeente Utrecht)

Steeds meer bedrijven integreren de Sustainable Development Goals in hun bedrijfsvoering. Daarmee laten ze zien waar hun bedrijf voor staat. Dat betekent ook keuzes maken en strategie bepalen. Hoe doen andere bedrijven dit? En welk mogelijkheden bieden de SDG’s voor jouw organisatie? In deze sessie, die  Stichting Social Impact Factory en de Gemeente Utrecht gezamenlijk organiseren, maak je kennis met ondernemers die werken aan de SDG’s. Ook biedt de sessie je handvatten door het concrete voorbeeld van Buy Social.


11.15 – 12.05   
Alternatieve financiering – Arthur van de Graaf (Sublime Doing)

Tijdens de sessie zal Arthur de geleerde lessen op het gebied van (crowd) financiering delen en zijn mening geven over echte alternatieve financiering en hoe dit kan bijdragen aan het succes van uw bedrijf of ander initiatief. Momenteel werkt hij aan een nieuwe alternatieve financieringsmethode, de Lean Funding Method®, omdat hij ervan overtuigd is dat succesvolle startups niet met financiering beginnen.


13.45 – 14.35
  Duurzaam contracteren- Merlijn Mazairac en Marco Bosch (ONE15)

Je kent ze wel, die dikke contracten met als doel het afdekken van alle risico’s. Een poging om alle mogelijke problemen te voorspellen en te beheersen. Niet de relatie is leidend, maar het eenzijdig belang. Ten koste van de ander. Maar hoe goed zijn deze voorspellingen en wat doet het met een relatie als partijen de houding van ‘toekomstige vijanden’ als uitgangspunt nemen? Deze manier van contracteren sluit vaak niet aan bij de business, de waarden van een organisatie en de bedoelingen van partijen om een duurzame relatie aan te gaan en past zeker niet bij de intentie van sociaal inkopen.

Het goede nieuws: het kan ook anders! Conscious contracting (ook wel bewust, duurzaam of integer contracteren) breekt met deze gangbare manier van contracteren. Uitgangspunt in een conscious contract is de gedeelde visie, met inzicht in elkaars intenties, waarden en missie. Niet redenerend vanuit juridische risico’s, maar vanuit gefundeerd vertrouwen. Alles in duidelijke taal en bedoeld als bruikbaar en dynamisch document. Merlijn Mazairac en Marco Bosch van ONE15 nemen je graag mee in hun verbindende kijk op contracteren.


14.45 – 15.35  
Hoe kopen we een toekomstbestendige stad? – Sarah Blok (Gemeente Amsterdam)

Gemeentes staan voor een groot aantal uitdagingen. We weten dat het klimaat de komende jaren zal veranderen. In welke mate is nog onzeker maar de berichten van experts op dit gebied zoals het KNMI laten geen twijfel dat de verandering sneller en groter is dan eerder voorzien. Daarnaast worden steden steeds drukker, werken we toe naar een circulaire economie en zijn we begonnen aan de energie transitie. Deze ontwikkelingen hebben ook gevolgen voor de inrichting en de inkoop van de openbare ruimte. In de openbare ruimte van Amsterdam wordt elk jaar voor honderden miljoenen beheer en onderhoud uitgevoerd. Tijdens deze workshop kijken we hoe inkoop kan bijdrage om dit geld in te zetten voor een toekomstbestendige stad.