Stichting Social Impact Factory

De Social Impact Factory is het platform waar gevestigde organisaties uit het gehele land, sociaal ondernemers uit de stad en initiatieven uit de wijk samen ondernemende en innovatieve oplossingen bedenken voor maatschappelijke en ecologische uitdagingen. Denk hierbij aan uitdagingen op het gebied van verduurzaming van woningbouw, oplossingen voor maatwerkvervoer in de stad, het bieden van een ondernemende oplossing voor mensen met schuldenproblematiek en het realiseren van nieuwe arbeidsplekken voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. In de Factory wordt elke sociale vraag met een ondernemersvisie benaderd: het product levert zowel winst voor de samenleving als financiële winst op om zo voort te kunnen bestaan. Dit zorgt ervoor dat de oplossing ook op lange termijn succesvol is. Het concept is ontwikkeld in Utrecht met als ambitie de kennis en tools te delen met andere gemeenten en zo landelijke dekking te bieden.

De Social Impact Factory is een stichting zonder winstoogmerk. De gemeente Utrecht investeert door een eenmalige subsidie te verstrekken. Kirkman Company investeert door medewerkers in te zetten en daarmee een groot deel van het ondernemingsrisico op zich te nemen. Beide doen dit met als doel om de stichting op korte termijn op eigen benen te laten staan. De ambitie van de stichting: sociaal ondernemerschap tot het nieuwe normaal maken.