Social Enterprise Day 2022

Public Procurement Research Centre (PPRC)

[minti_image img=”18925″ align=”center”]

Het Public Procurement Research Centre (PPRC) is een interdisciplinair onderzoekscentrum van de Universiteit Utrecht en de Universiteit Twente. Het PPRC is actief op het terrein van aanbesteden en inkopen in de publieke sector. Het doel van het PPRC is om bij te dragen aan kennis en toepassing van die kennis om te komen tot een betere benutting, regulering, stimulering en sociale benutting van de markt voor overheidsopdrachten. Onderzoek naar sociale en duurzaamheidsaspecten en innovatie heeft een centrale rol binnen het PPRC: www.pprc.eu.’

Aanbesteden als krachtig sturingsinstrument

Aanbesteden is geen optelsom van procedurele regeltjes die de beleidsruimte van overheden in de weg staat. Aanbesteden is een krachtig instrument om de samenleving op duurzame en rechtvaardige wijze in te richten. Overheidsopdrachtgevers maken bij het inkoopproces ingrijpende keuzes die dehele samenleving raken. Bij het maken van die keuzes spelen vele aspecten een rol: financiële, sociale en duurzaamheidsaspecten, innovatie, mensenrechten en andere fundamentele uitgangspunten die aan de basis van onze samenleving staan. Maar hoe bewust zijn overheden dat hun keuzes bepalend zijn voor de uitkomt van de aanbestedingsprocedure? Hoe maken ze die keuzes? Hoe kunnen ze sturen op duurzaamheid, innovatie en solidariteit zonder willekeur of discriminatie in de hand te werken?  Om de positieve effecten van de € 120 miljard die de Nederlandse overheid jaarlijks aan inkoop uitgeeft optimaal te kunnen benutten is ‘nieuwe’ kennis noodzakelijk. In haar bijdrage toont  Elisabetta Manunza aan hoe de overheid aanbestedingen kan benutten om rechtsvaardig (sociaal) beleid na te streven.


Geplaatst

in

door

Tags: