Gemeente Utrecht

Sinds 2014 bundelen Kirkman Company en de Gemeente Utrecht hun krachten op het gebied van Sociaal ondernemerschap. Samen organiseren zij de eerste Social Enterprise Day in 2014. En met succes! In 2014 waren er ruim 350 mensen aanwezig, in 2015 zelfs meer dan 500. Allemaal mensen die vanuit hun organisaties (groot of klein) een ondernemende bijdrage wilden leveren aan maatschappelijke vraagstukken. De Gemeente Utrecht was toentertijd op zoek naar kansen om invulling te geven aan de ambitie om de stad met de beste werkgelegenheid te worden, sociaal ondernemers spelen hierin een belangrijke rol.